Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akt oddania się Bożemu Sercu

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, 

jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, 

a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej 

i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!

Całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, 

aby na zawsze być ludem Twoim! 

Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, 

bronić Twego świętego Kościoła, 

życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.


Pani Jasnogórska! 

Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. 

To Serce włócznią przebite na krzyżu, 

stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich.

Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, 

bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze.

Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, 

pokrzywdzonych i cierpiących. 

Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, 

Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być Królem serc wszystkich 

i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pełności.