Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akt uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony!


Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!


Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!


Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!


Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!


Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!


Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!


Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!


Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!


Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!


Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!


Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!


Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Amen.