Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akt przebłagania dla dusz wewnętrznie cierpiących

O mój Jezu, miłosierdzia!


Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej, przepraszam Cię, Panie!

Za opuszczanie pacierza, przepraszam Cię, Panie!

Za lekceważenie Mszy świętej, przepraszam Cię, Panie!

Za brak przygotowania w spowiedziach, przepraszam Cię, Panie!

Za brak szczerego żalu i poprawy, przepraszam Cię, Panie!

Za niedbałe odprawianie pokuty, przepraszam Cię, Panie!

Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii świętej, przepraszam Cię, Panie!

Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Boże, przepraszam Cię, Panie!

Za nieposłuszeństwo spowiednikowi, przepraszam Cię, Panie!

Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!

Za ciężkie upadki, przepraszam Cię, Panie!

Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego, przepraszam Cię, Panie!

Za zgorszenia dane bliźniemu, przepraszam Cię, Panie!

Za krzywdy wyrządzone bliźnim, przepraszam Cię, Panie!

Za zmysłowość i brak umartwienia, przepraszam Cię, Panie!

Za samowolę i egoizm, przepraszam Cię, Panie!

Za upór i złą wolę, przepraszam Cię, Panie!

Za potworną pychę, przepraszam Cię, Panie!

Za przeciwstawianie się Twojej woli i natchnieniom, przepraszam Cię, Panie!

Za wielką lekkomyślność, przepraszam Cię, Panie!

Za bunty i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!

Za brak miłości i ducha ofiary, przepraszam Cię, Panie!