Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akty: wiary, nadziei, miłości, żalu, miłości bliźniego

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.


Akt nadziei

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.


Akt żalu

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


Akt miłości bliźniego

Dla Cię odpuszczam bliźniemu! A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie.