Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony
Autor:
Janusz8
Janusz8
Treść intencji:

O dar wiary!

Pomódlmy się za tych wszystkich, z którymi chcielibyśmy podzielić się Dobrą Nowiną. Niech Dobry Bóg ześle im światło prawdziwej wiary! Niech dostąpią łaski poznania Pana, której dostąpiliśmy my! Módlmy się o nawrócenia! Nieśmy skutecznie światło Naszego Pana Jezusa Chrystusa każdemu, który Go potrzebuje! Docierajmy do wszystkich!
zegar

Intencja (1 rok temu)

Uczestnicy:
Komentarze:
Brak komentarzy