Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony
modlitewnik
Ewangelia wg św. Marka, Mc 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

modlitewnik
Komentarz to ewangelii
„Gdy wody wstrzyma – jest susza; zwolni je – ziemię spustoszą” (Hi 12,15). Przez wodę rozumiemy wiedzę kaznodziejską, jak napisano: „Głęboką wodą jest słowo, które pochodzi z ust mędrca, a przelewający się strumień jest źródłem mądrości”. Kiedy woda jest wstrzymana, wszystko wysycha. Tak, zabierzcie wiedzę kaznodziejom, a serca, które mogły zazielenić się nadzieją wieczności, natychmiast uschną, tak że zamieszkają w suszy rozpaczy, pielęgnując przemijające, ignorując nadzieję na to, co przetrwa. A jeśli przez wodę rozumiemy łaskę Ducha Świętego, jak mówi słowo Prawdy w Ewangelii: „Kto wierzy we Mnie – jak mówi Pismo – z jego wnętrza wypłyną strumienie wody żywej” i Ewangelista natychmiast dodaje: „A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego”. Ta interpretacja jest wyraźnie zgodna ze słowami Hioba: „Gdy wody wstrzyma – jest susza”, ponieważ jeśli łaska Ducha Świętego zostanie odebrana duchowi tego, kto słucha Słowa, jego umysł, który był już zielony nadzieją, gdy usłyszał, natychmiast usycha. A mówienie nie o wodzie, ale o wodach, w liczbie mnogiej, jest powrotem do łaski siedmiu darów duchowych, ponieważ jak wiele darów wypełnia każdego z nas, tak wiele wód wlewa się do naszych serc. Św. Grzegorz Wielki (ok. 540–604)
Dzienne czytania pochodzą ze strony https://www.evangelizo.org