Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony
modlitewnik
Ewangelia wg św. Mateusza, Mt 9,9-13

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

modlitewnik
Komentarz to ewangelii
„Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Być miłosiernym, skłaniać serce ku wszelkim nieszczęściom, tym cielesnym, a jeszcze bardziej tym duchowym, ponieważ choroby duszy są nieskończenie poważniejsze niż wszystkie choroby ciała, bo zagrażają życiu i szczęściu członka Chrystusa nie na kilka lat, ale na wieczność… Nie powinniśmy koncentrować się na opiece nad tłustymi, czystymi i potulnymi owcami, porzucając te parszywe na ich nieszczęsny los, ale kochać wszystkich ludzi dla Boga, ich Ojca i Zbawiciela, i szczególnie troszczyć się o chorych i grzeszników, ponieważ oni potrzebują tego o wiele bardziej. Jezus daje nam całe swoje ciało do kochania; wszystkie Jego członki zasługują na taką samą miłość z naszej strony, ponieważ wszystkie są Jego własnością: niektóre są zdrowe, inne chore. Jeśli wszystkie muszą być kochane jednakowo, to chore członki wymagają całej naszej troski, tysiąc razy więcej niż inne: zanim namaścimy innych perfumami, zatroszczmy się o tych, którzy są zranieni, posiniaczeni, chorzy, to znaczy o wszystkich, którzy mają potrzeby ciała lub duszy, zwłaszcza o tych ostatnich, a zwłaszcza o grzeszników… Możemy czynić dobro wszystkim ludziom bez wyjątku, poprzez nasze modlitwy, nasze pokuty, nasze własne uświęcenie Św. Karol de Foucauld (1858–1916)
Dzienne czytania pochodzą ze strony https://www.evangelizo.org