Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony
modlitewnik
Ewangelia wg św. Jana, Jn 20,24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

modlitewnik
Komentarz to ewangelii
Tomasz wydał ten wzniosły okrzyk: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). To wyznanie wiary, większe niż wcześniejsze niedowierzanie, nie mogło zabrzmieć głośniej: cała treść wiary jest zawarta w tym krótkim okrzyku. Jaką cudowną przenikliwość miał ten człowiek! Dotyka Człowieka i nazywa Go Bogiem. Dotyka jednego i wierzy w drugiego. Choćby napisał tysiąc książek, nie służyłby Kościołowi tak dobrze. Z jaką jasnością, jaką wiarą i jaką prostotą nazywa Chrystusa Bogiem! Jakże pożyteczne i potrzebne słowo dla Kościoła Bożego! Dzięki nim najgorsze herezje zostały kiedyś wytępione z Kościoła. Piotr został pochwalony za to, że powiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). Z jeszcze większą jasnością Tomasz woła: „Pan mój i Bóg mój!”. Tym prostym słowem wyznaje dwie natury Chrystusa. „Uwierzyłeś, Tomaszu, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Te słowa, bracia, przynoszą nam wielką pociechę. Za każdym razem, gdy mówimy lub wołamy: „Błogosławione oczy, błogosławiony czas, błogosławieni ludzie, którzy mieli szczęście widzieć i kontemplować tak wielkie tajemnice” to prawda, ponieważ Pan powiedział: „Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10,23); ale powiedział też: „Błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli”. Te słowa przynoszą jeszcze większą pociechę; wskazują na większą zasługę. Widzenie daje większą radość; wiara daje większy zaszczyt. Św. Tomasz z Villanuevy (ok. 1487–1555)
Dzienne czytania pochodzą ze strony https://www.evangelizo.org