Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony
modlitewnik
Pierwsza Księga Samuela, 1_S 2,1-11_S 2,4-51_S 2,6-71_S 2,8abcd-8abcd

Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta. Szeroko otwarłem usta przeciw moim wrogom, bo cieszyć się mogę Twoją pomocą. Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza. Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa. Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały.

Dzienne czytania pochodzą ze strony https://www.evangelizo.org